Zrození umělkyně z pěny limonády – genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění

Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2013

Pri formovaní českého moderného umenia hrali vzťahy medzi pohlaviami a sexuálna odlišnosť významnú, hoci do nedávnej doby prehliadanú úlohu. Debaty o sexualite, ženskej otázke a starých aj moderných podobách femininity a maskulinity, ktoré sa v českom prostredí rovnako ako inde v Európe začali rozvíjať už v šesťdesiatych rokoch 19. storočia a kulminovali po fin de siècle, sa výrazne zapísali nielen do umenia, ale aj do jeho interpretácie.