Ex-pozice – o vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury

Irma Charvátová
Markéta Kraftová
Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018

Zborník Ex-pozícia je venovaný aktuálnym otázkam spätým so stálymi expozíciami výtvarného umenia a vizuálnej kultúry. Je výsledkom tímovej práce študentov Katedry teórie a dejín umenia UMPRUM. Múzea umenia sa v posledných bezmála dvadsiatich rokoch stali v odbore dejín umenia a vizuálnej kultúry dôležitou témou: múzejná tradícia je z rôznych hľadísk podrobovaná kritickému skúmaniu. Akokoľvek rozsiahla je zahraničná literatúra práve na poli múzejníctva a muzeológie, je prekvapivé, ako málo pozornosti sa v nej venuje stálym či dlhodobým expozíciám. V českom prostredí sa múzeum ako miesto interdisciplinárneho a kritického skúmania do centra niektorých odborníkov zásadnejšie dostáva až v poslednom desaťročí. Zmyslom pripravovaného zborníka, ktorého záberom je nielen prezentácia, ale aj vnímanie zbierkových predmetov v galerijných a múzejných expozíciách a ich propagácie v českom prostredí i v zahraničí, je aspoň čiastkovým spôsobom prispieť k zlepšeniu tejto situácie.