Human by design – probing social and methodological innovation in design – sonda do sociálných a metodologických inovácií v dizajne

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2020

Galéria dizajnu Satelit 5.9. – 30.10.2019 Bratislava; MAK – Múzeum úžitkových umení 4.3. – 5.4.2020 Viedeň. Výstava z cyklu aktivít v rámci projektu Dizajn a inovácie, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe podporeného programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Rakúsko 2014 – 2020. Prvá prezentácia výstavy bola realizovaná v Bratislave ako súčasť VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2019.. Špeciálne vydanie k časopisu Designum