Marián Kabát

Autor

Marián Kabát je absolvent odboru translatológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde aktuálne pôsobí ako pedagóg v rámci doktorandského štúdia. Medzi jeho špecializáciu v rámci prekladov patrí odborný preklad, umelecký preklad, úvod do prekladateľského procesu, lokalizácia softvérových produktov, nástroje CAT a posteditácia strojového prekladu.

Publikácie

Designum 2/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie