Výstava poľských grafických symbolov

Výstava poľských grafických symbolov

Výstava
30. marca 2017 – 23. apríla 2017

Výstava poľských grafických symbolov je unikátny projekt, ktorý odhaľuje neznámy príbeh dizajnu grafických symbolov v komunistickom Poľsku v 50. a 60. rokoch, a zároveň prezentuje najnovšie a najzaujímavejšie poľské symboly a vizuálne identifikácie po roku 2000. Výstava poľských grafických symbolov teda prináša rekonštrukciou legendárnej expozície, ktorá obsahovala modernistické symboly z rokov 1945 – 1969, pričom jej súčasťou sú tiež moderné logá a branding z rokov 2000 – 2015. Výstava tak približuje históriu poľskej úžitkovej grafiky a ukazuje jej súčasnú tvár. Zároveň konfrontuje úspechy poľských nestorov dizajnu s najnovšími prácami z tejto oblasti grafického dizajnu.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Skip to content