TOTO! sú poklady slovenskej ilustrácie

Výstava
12. mája 2022 – 7. augusta 2022

Ako vzniká zbierka? Ako sa umelecké diela do nej hľadajú? A čo všetko sa zberatelia musia naučiť?

O tom všetkom je výstava — TOTO! sú poklady slovenskej ilustrácie (zo zbierky TOTO! je galéria). Tie diela, ktoré sú práve teraz vystavené v galérii NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica nazbierali Miloš Kopták, Mária Rojko a Ida Želinská z galérie ilustrácie — TOTO! je galéria za viac než desať rokov. Niektoré z nich získali ľahko – jednoducho poznali tých, čo ich vytvorili. Alebo ich deti. A iné, tie sa hľadali dlho. Hodiny za počítačom pri prehľadávaní búrz, aukcií. Hodiny na burzách, v antikvariátoch a starinárstvach. Niektoré priniesli ľudia priamo do galérie. A k niektorým sa dostali efektom „snehovej gule“. Nabaľovaním informácií, spájaním kontaktov. Keby tie papierové obrazy nepozbierali, asi by sa mnohé z nich stratili v čase. Pretože ilustrácia je krehké médium. Ľahko sa znehodnotí, zničí. Stačí ju pokrčiť, alebo nechať dlho na svetle. Keď sa zle uskladní, navlhne, farby zmiznú.

Tak, ako zbierka viac než troch stoviek ilustrácii od slovenských (a českoskovenských) autorov vznikala – z vášne, z lásky k čítaniu a umeniu – je esenciálna, má hlbokú vnútornú hodnotu. Je stále v procese, pribúdajú do nej nové a nové diela a vôbec nie je jasné, kedy (a či vôbec) budeme môcť povedať, že je kompletná. Ilustrácie v knižkách sú často prvým výtvarným dielom, s ktorým sa deti stretnú – cez ne spoznávajú svet (vymyslených aj skutočných) príbehov. Učia sa poznávať, dychtiť po ďalších a ďalších objavoch, skúmať, dávať veciam a dejom logiku a premýšľať o hodnotách: prečo máme byť dobrí, statoční, čestní. Nenadarmo sú knihy označované za národné bohatstvo, také isté ako zlaté mince, šperky, obrazy, sochy. Mená ilustrátorov, ktorí tie knihy spoluvytvárali však ešte stále, napriek úsiliu ostávajú zabudnuté: nie sú súčasťou školských osnov. Neučia sa ako súčasť kultúrnej histórie. Pritom je to nesmierne zaujímavé sledovať na časovej osi: popisné diela pred II. svetovou vojnou, experimentátorstvo v 60-tych rokoch, „azyl“ pre umelcov v 70-tych rokoch, mohutný vplyv v 80-tych až rozpad knižného trhu v tých 90-tych. V masívnej kolekcii viac než 350 diel tú históriu pripomíne a vysvetľujeme doslova topografickým spôsobom. Koncept výstavy vedie návštevníka históriou, dáva mu nazrieť do splete typov, techník, umožňuje mu vidieť spôsob akým umelci formovali tvár kníh a formou oral history ukazuje, ako tvorcovia premýšľali. V priestoroch galérie uvidíte známe aj neznáme diela, originály aj prípravné skice, ktoré vznikli od 50. rokov 20. storočia, ale i množstvo kníh pre deti aj pre dospelých, v ktorých si budete môcť listovať – pozerať sa a čítať si. Stojí za to zastaviť sa.

Viac informácií o výstave nájdete na totojegaleria.sk.

Kurátor: Mária Rojko, Miloš Kopták, Ida Želinská

galéria NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica

Štefánikovo nám. 33/40, 96701 Kremnica

Otváracie hodiny

máj - jún 9:00 - 16:00; júl - august 9:00 - 17:00

Osobnosti dizajnu na výstave

Otokar Bachorík

Róbert Brun

Štefan Cpin

Jarmila Čihánková

Juraj Deák

Orest Dubay

Dušan Kállay

Ľubomír Kellenberger

Miloš Kopták

Viera Kraicová

Ján Lebiš

Vladimír Machaj

Peter Ondreička

Naďa Rappensbergerová

Ľuboslav Paľo

Ďalšie osobnosti dizajnu