Nové logo Slovenského centra dizajnu

Nové logo Slovenského centra dizajnu

Výstava
20. januára 2011 – 20. februára 2011

V galérii SCD Satelit sa otvára výstava pod názvom Nové logo Slovenského centra dizajnu, ktorá predstavuje súťažné návrhy lôg desiatich renomovaných grafických dizajnérov a grafických štúdií. Súťaž bola vypísaná v minulom roku a špeciálne boli vyzvaní Ján Šicko, Emil Drličiak, Komplot (Peter Hajdin), Studio 001 (Daniel Blonski), CD Creative Department (Andrej Krátky) a MUW Saatchi and Saatchi (Rasťo Michalík), ktorí v priebehu jedného mesiaca navrhli moderné logo v zmysle zadania súťažných podmienok. Výstavu realizoval podľa svojej koncepcie Palo Bálik, grafický dizajnér, ktorý bol aj aktívnym členom poroty. Prezentácia je postavená predovšetkým na osobných výpovediach autorov o postupoch a inšpiráciách pri navrhovaní loga. Odborná porota rozhodovala v decembri 2010 v zložení: predseda – Palo Bálik, Mária Rišková, Katarína Hubová, Pavel Choma a Justyna Kucharczyk z Poľska. Víťazný súťažný návrh, ktorý vybrala, bude slávnostne zverejnený na vernisáži výstavy. Slovenské centrum dizajnu začalo svoju činnosť v januári 1991 a preto výstava, ktorá prezentuje víťazné logo a aj logá všetkých vyzvaných autorov a štúdií, je príležitosťou na malú oslavu a pripomenutie si tohto dvadsaťročného jubilea.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00