Návrhári & návrhárky

Výstava
21. júla 2023 – 24. novembra 2023

Ružomberské Bavlnárske závody boli najväčším textilným závodom v Rakúsko-Uhorsku a pýchou ľahkého priemyslu v Československu. V ére socializmu vyvážali produkciu do krajín RVHP, ale aj na západ do Nemecka a Škandinávie. V roku 1994 bola textilka sprivatizovaná, viackrát menila majiteľov i názov a v roku 2006 sa dostala do konkurzu. S postupným zánikom výroby sa končí vyše storočná textilná história mesta.

Podiel na úspechu fabriky mali nepochybne aj výtvarníci a výtvarníčky, ktorí navrhovali vzory. Od roku 1958 fungoval v „bavlnároch“ návrhársky ateliér, v ktorom spočiatku ako návrhári textilných dezénov pôsobili stredoškolsky vzdelaní výtvarníci. Postupne sa však do jeho činnosti stále viac zapájali študenti a absolventi vysokých umeleckých škôl, ktorí svoje štúdium absolvovali neraz aj so štipendijnou podporou bavlnárskych závodov. Medzi prvými boli akademickí maliari Ján Havrila a nakrátko aj Milan Gromnica a Ján Kudlička.

Výstava prezentuje piatich autorov, ktorí v textilke postupne pôsobili od druhej polovice 70. do začiatku 90. rokov: Ján Havrila, Danica Doležalová Bagel, Júlia Sabová, Jozef Bajus, Pavol Rusko. Pre BZVIL pracovali interne alebo externe, niektorí už po skončení Strednej priemyselnej školy textilnej v Ružomberku alebo Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave, počas štúdia na vysokej škole alebo bezprostredne po skončení. Bajus aj Rusko realizovali pre BZVIL kolekciu dezénov na šatovky ako svoju diplomovú prácu na VŠVU.

Vybraných autorov výstava predstavuje prostredníctvom pôvodných návrhov dezénov, ktoré dáva do kontextu s ich voľnou autorskou tvorbou. Prepája minulosť a súčasnosť v tvorbe týchto umelcov a je aj úvahou o tom, či ich textilná tvorba v oblasti návrhov dezénov organicky súvisí s voľnou tvorbou, alebo je len epizódnou a pre voľnú tvorbu nepodstatnou. Výstava zároveň prezentuje aj iné dezény, realizované v BZVIL, napr. textilný dezén podľa diela Ľudovíta Fullu.

Výstava je doplnená aj o fotografické a filmové dokumenty viažuce sa k BZVIL a k fungovaniu návrhárskeho ateliéru. Okrem dokumentárneho filmu Návrhárky (réžia P. Záchenský, 1987) ju v procese trvania doplní nový dokument Návrhársky ateliér BZVIL (scenár Z. Gažíková, réžia M. Vašicová) s výpoveďami pamätníkov; prvej vedúcej ateliéru, jej kolegýň a kolegov, ale aj niekoľkých súčasných profesionálnych umelcov so skúsenosťou textilného dizajnéra BZVIL. Fotografie Martina Popoviča z rokov 2008 – 2016 sú smutnou bodkou za jedným príbehom.

Výstavou vraciame do hry tému, ktorá je v Ružomberku tak trochu nedopovedaná. Napriek tomu, že textilný priemysel zohral veľkú úlohu v živote tohto mesta, jeho koniec bol neslávny. Napríklad archív návrhárskeho ateliéru sa rozpadol spolu s fabrikou. V zbierke Slovenského múza dizajnu v Bratislave je z neho len minimálne, nesúrodé a preto nereprezentatívne torzo. Veríme, že touto výstavou a pripravovanými sprievodnými aktivitami podnietime najmä bývalých návrhárov, ktorí svoje návrhy možno doma ešte stále uchovávajú, tak ako niektorí vystavujúci umelci, aby sme sa spoločne pokúsili doplniť časti postrácanej skladačky a vytvoriť kompletnejší obraz o najlepších rokoch bavlnárov.

Vystavené diela sú zapožičané z majetku autorov, zo súkromného majetku a zo zbierky Slovenského múzea dizajnu (Slovenské centrum dizajnu).

Kurátor: Zuzana Gažíková

Galéria Rozeta

Plavisko 7, 034 01 Ružomberok

Otváracie hodiny

Utorok 13:00 - 17:00; Streda 9:00 - 13:00; Štvrtok 13:00 - 17:00; Piatok 9:00 - 13:00