Materialisti

Výstava
4. mája 2022 – 10. júla 2022

Pripravili sme pre vás tradičné, netradičné a aj experimentálne materiály, ktoré sme zozbierali v rámci Knižnice materiálov LOMA, taktiež ukážky ich spracovania a uplatnenia na konkrétnych výrobkoch. Neobídeme však ani históriu. Zo zbierok SMD sme vybrali zaujímavé výrobky z reaktoplastov, termoplastov, hliníka a laminátu. Z Výskumno-vývojového oddelenia INOLAB sme na výstavu preniesli kompaktnú vitrínku s ukážkami umelých hmôt z roku 1940. Pestrejšiu výstavu ešte Satelit nezažil!

Na výstave okrem vzoriek materiálov z Knižnice materiálov LOMA a objektov zo zbierok Slovenského múzea dizajnu uvidíte objekty od nasledujúcich dizajnérov a štúdií:
EOOS / EOOS NEXT, TVAR Open Creative Hub / Rapidnext s.r.o., Diana Paulová, Richard Seneši, Juraj Mitro a Etela Mitrová Lučová, ALLT STUDIO, Crafting Plastics!, Jaroslava Frajová, Zuzana Gombošová, Maneo TECH s.r.o., Javorina, Karpiš Nábytok s.r.o., Eva Husárová / MATIEVA a Marián Drugda.

Knižnica materiálov LOMA vznikla vďaka podpore z EFRR – programu spolupráce INTERREG Slovenská republika – Rakúsko V-A 2014-2020
v rámci cezhraničného projektu Dizajn a inovácie. 

Kurátor: Maroš Schmidt

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Skip to content