material basic

material basic

Výstava
4. mája 2017 – 28. mája 2017

Richard Seneši je držiteľom Ceny Fóra dizajnu 2015, ktorá umožňuje ocenenému vystavovať v galérii Satelit. Cieľom prezentácie ocenených dizajnérov je podpora novej tvorby, experimentu a záujmu o hodnotný dizajn. Richard Seneši predstavuje rozsiahlu kolekciu svojho programu material basic – sú to špecifické multifunkčné nábytkové objekty, v ktorých sa odráža jeho environmentálne cítenie a hlboký záujem o drevo ako živý materiál. Humanizuje tvorbu dizajnu, aby predĺžil život stromov, ktoré sa často rúbu nezmyselne, a upozorňuje užívateľov dizajnu na pozitívnu hodnotu zaniknutých prírodných štruktúr. V súčasnosti dizajnérske produkty vznikajú v rámci material basic, s. r. o., pričom sa držia pôvodného konceptu tvorby, dôležité však je aj rozvíjanie technologického prístupu a zefektívňovanie výroby. Material basic spolupracuje so spoločnosťou Bučina Eko, ktorá recykluje drevenú hmotu. V súčasnosti, keď v Bratislave dochádza k masívnemu výrubu stromov, je spolupráca medzi material basic a Bučina Eko perspektívou, ako dať týmto stromom nový život.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00