Grafika – jedno médium

Výstava
14. októbra 2021 – 27. februára 2022

Výstava predstavuje výber z kolekcie grafiky, zbierkového fondu Východoslovenskej galérie, zahŕňajúc výtvarné diela vytvorené od polovice 19. storočia po súčasnosť. Tvorí tak zhodnotenie grafického fondu VSG pred realizáciou stálej expozície. Vybranú kolekciu dopĺňajú vypožičané umelecké realizácie súčasných autorov, tvoriacich v odbore komunikačného dizajnu alebo úžitkovej grafiky, Tomáša Fila, Ondreja Gavaldu, Petra Javoríka, Romana Juhása, Maroša Juhása, Ové Pictures (Veronika Obertová a Michaela Čopíková), Jozefa Tušana a Jána Zelinku. Menovaní autori vo svojej voľnej tvorbe posúvajú hranice grafiky, fyzicky zasahujú do priestoru, pracujú s textom, počítačovou animáciou a k propagácii vo veľkej  miere využívajú internet ako v súčasnosti zrejme najudržateľnejší a najekologickejší nosič pre vnímanie, šírenie a propagáciu ich práce.

Viac informácií o výstave na www.vsg.sk.

Kurátor: Michal Štofa

Východoslovenská Galéria

Alžbetina 22, 040 01 Staré Mesto

Otváracie hodiny

Utorok - nedeľa 10:00 - 18:00