Vitamin C – clay + ceramics in contemporary art

Clare Lilley
Vydavateľstvo
Phaidon Press, 2017

Kniha obsahuje 100 najvýznamnejších svetových keramických umelcov, vybraných poprednými odborníkmi z oblasti umenia. Vitamín C oslavuje oživenie hliny ako materiálu pre súčasných výtvarných umelcov. Hlina a keramika boli v posledných rokoch vyvýšené z remesiel na vysoký umelecký materiál, pričom výsledné diela boli vyhľadávané zberateľmi a vystavované v múzeách po celom svete.