Contemporary Ceramic Art

Charlotte Vannier
Véronique Pettit Laforet
Vydavateľstvo
Thames & Hudson, 2020

Keramické umenie, ktoré už nie je považované iba za dekoratívne, sa vymanilo z prašných vitrín, do ktorých bolo kedysi zaradené a v súčasnosti sa dostáva do centra pozornosti súčasných galérií. Aj keď 90 umelcov, ktorých tu predstavujeme, často integruje do svojich výstupov tradičné techniky modelovania, pálenia a glazovania, pozývajú nás, aby sme sa na keramiku pozreli iným spôsobom. Či už vytvárajú monumentálne inštalácie alebo zložité miniatúry, imaginárne zvieratá alebo ľudské postavy v nadživotnej veľkosti, jemne stierajú hranice medzi umením a remeslom, niekedy koncipujú vtipné alebo znervózňujúce zvraty na tradičných keramických formách, niekedy používajú špičkovú technológiu, konceptuálne myslenie a nové platformy- posunúť hranice hliny a rozšíriť jej príťažlivosť. Vďaka prácam, ktoré sú spochybňujúce a provokatívne, znepokojujúce a zvodné, je to vzrušujúci prehľad o rozvíjajúcom sa odbore.