SLOW/SLOV* – teória / výskum / prax v súčasnom dizajne – contemporary design theory, research and practice

Katarína Lauková Zajíčková
Vydavateľstvo
just plug_in, 2013

Slow-dizajn, ako súbor súčasných trendov v dizajne, kladie dôraz najmä na výrobu využívajúcu lokálne materiály, technológie a skúsenosti (know-how) ponúkajúc tak jedinečný potenciál práve malým ekonomikám krajín ako je Slovensko. Zároveň slow-dizajn prináša do súčasného diskurzu na poli dizajnu a výroby aj nové témy ako emócia, tradícia a rituál, spomalenie, čas, interakcia, participácia, skúsenosť, sociálna a kultúrna zodpovednosť, eko-efektivita.