Umění jako terapie – autor Alain de Botton, John Armstrong

Alain De Botton
John Armstrong
Vydavateľstvo
Kniha Zlín, 2013

Autori knihy tvrdia, že umenie má jasne vymedzenú funkciu: je terapeutickým nástrojom, ktorý nám môže pomôcť viesť lepší, hodnotnejší život.