Dějiny umění v českých zemích 800-2000

Taťána Petrasová
Rostislav Švácha
Vydavateľstvo
Arbor vitae societas, 2017

Kniha po prvýkrát sleduje dejiny umenia v Čechách a na Morave v jednom knižnom zväzku. Zachytáva vývoj a premeny umeleckej tvorby v českých krajinách od Veľkej Moravy až po súčasnosť. Zaoberá sa maliarstvom, sochárstvom, architektúrou, knižnou maľbou, umeleckým remeslom, fotografiou i inými druhmi umeleckej tvorby, osem stoviek vybraných diel zasadzuje do historických súvislostí ich vzniku. Zriedkavo spája erudovanosť viac ako 30 autorov, odborníkov na jednotlivé obdobia z Ústavu dějin umění AV ČR , a kultivovaný a zrozumiteľný jazyk. Je tak dostupná každému hlbšiemu záujemcovi o výtvarné umenie a stáva sa základnou príručkou nielen pre odborníkov, študentov humanitných odborov, ale aj pre širokú verejnosť.