Súčasná slovenská grafika 17

Zuzana L. Majlingová
Vydavateľstvo
Stredoslovenská galéria, 2011

november 2011 – február 2012