Typographic universe – letterforms found in nature, the built world and human imagination

Steven Heller
Gail Anderson
Vydavateľstvo
Thames & Hudson, 2014

Kniha prináša prehrávané a neviditeľné typografie v prírode a v meste, v universe, okom zachytené signály písiem a názvov, ktoré komunikujú, informujú, predávajú vyvetľujú….