The Form of the Book – essays on the morality of good design

Jan Tshichold
Robert Bringhurst
Hajo Hadeler
Vydavateľstvo
Hartley & Marks, 1991

„Tschichold bol celoživotným študentom, učiteľom a praktikantom typografie, vášnivo sa zaoberal najširšími zásadami a najmenšími detailami jeho vybraného umenia a remesiel.“ Jeho eseje o umeleckej výtvarnej tvorbe sú široko rozmanité a obsahujú všetky možné aspekty knižného dizajnu.