The design history reader

Grace Lees-Maffei
Rebecca Houze
Vydavateľstvo
Berg, 2010

Vyše päťstostranová publikácia predstavuje prehľadnú antológiu článkov, ktoré sa dotýkajú problematiky dizajnu z rôznych období – nájdem tu rozmanité príspevky od Adama Smitha, či Karla Marxa, ale napríklad aj od architekta Franka Lloyda Wrighta, literárneho teoretika a esejistu Waltera Benjamina, či semiotika Rolanda Barthesa ako aj od súčasných teoretikov a dizajnérov. Kniha je delená na dve hlavné časti, z ktorých jedna predstavuje históriu od roku 1676 po rok 2003, druhá je zameraná na teoretické a metodické prístupy k dizajnu. Jednotlivé podkapitoly sú doplnené zoznamami odporúčanej literatúry. Svojim záberom obsahujúcim množstvo zaujímavých textov bude táto kniha určite zaujímavá nielen pre teoretikov histórie dizajnu.