Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska

Radoslav Sinčák
Vydavateľstvo
Samuel Čarnoký / Radoslav Sinčák, 2014

Publikácia „Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska“ (v skratke „NEÓNa“), zachytáva dochované a miznúce reklamné písmo vo verejnom priestore z obdobia od konca 50-tych do začiatku 90-tych rokov 20. storočia v mestách na východnom Slovensku. Kniha má dve časti. Prvou je Výskum, ktorému zodpovedá dokumentárny charakter. Druhou sú Závery v podobe postrehov a súvislostí vyplývajúcich z výskumu. 26 zmapovaných miest zodpovedá 26 písmenám abecedy. Publikácia sa tak nestáva len obrazovým záznamom doby a subjektívnym názorom oboch autorov, ale aj akýmsi typografickým šlabikárom, ktorý je možné nielen prezerať, ale aj čítať. Prekvapením sú neóny na obálke, ktoré svietia v tme.