Automat na výstavu – československý pavilon na Expo 67 v Montrealu

Terezie Nekvindová
Daniela Kramerová
Henrieta Hammerová
Vydavateľstvo
Galerie výtvarného umění, 2017

Prvá monografia pavilónu ČSSR na Expo 67 vychádza pri príležitosti rovnomennej výstavy v Chebe. Martin Bernátek, Vladimíra Büngerová, Daniela Kramerová, Henrieta Moravčíková, Terézie Nekvindová, Martin Strakoš a Marta Sylvestrová sa v nej zamerali na kritické zhodnotenie československej účasti z hľadiska problematiky výstavníctva, architektúry, audiovizuálnych exponátov alebo otázky česko-slovenských vzťahov.Svetová výstava v Montreale v roku 1967 bola druhou z trojice povojnových prezentácií Československa na svetových výstavách a nadviazala na iniciačný moment Expo 58 v Bruseli.

Viac o dizajnéroch v publikácii