Adrian Frutiger-Typefaces – the complete works

Heidrun Osterer
Philipp Stamm
Vydavateľstvo
Birkhäuser, 214

Adrian Frutiger-dizajnér, ktorý ovplyvnil smer digitálnej typografie v druhej polovici 20. storočia až do 21. stor.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Adrian Frutiger