Súťaž na návrh loga pre Pohrebníctvo mesta Bratislava

Súťaž
1. októbra 2021 – 8. októbra 2021

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislava vyhlasuje súťaž na nové logo a spracovanie dizajn manuálu. Súťaž je určená pre profesionálky a profesionálov z oblasti komunikačného dizajnu, fyzické aj právnické osoby.

Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách, pričom prvé kolo pozostáva zo zaslania portfólia relevantných prác z oblasti tvorby log a vizuálnej identity. Do druhého kola na základe hodnotenia odbornej komisie postúpia traja finalisti, ktorí vypracujú návrh na nové logo. Víťaz druhého kola pre MARIANUM následne vypracuje dizajn manuál používania loga.

Termín na odovzdanie podkladov do 1. kola: 8. október 2021 do 11:00 hod.

Podmienky súťaže nájdete na www.josephine.sk.