Open call: Vizuálna identita Bienále ilustrácií Bratislava 2023

Výzva
21. decembra 2022 – 15. januára 2023

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, vyhlasuje otvorené výberové konanie na grafického dizajnéra/dizajnérku na vytvorenie vizuálnej identity Bienále ilustrácií Bratislava 2023.

Výzva je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov/ dizajnérky. BIBIANA hľadá svieži, atraktívny, moderný a profesionálny dizajn, ktorý bude reprezentovať hodnoty BIB a upúta pozornosť širšej verejnosti. Cieľom je vytvoriť jednotnú vizuálnu identitu pre komunikáciu Bienále ilustrácií Bratislava 2023. O víťaznom návrhu rozhodne komisia výkonného výboru Bienále ilustrácií Bratislava 2023, zložená z renomovaných grafických dizajnérov/dizajnérok.

Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je medzinárodná súťažná prehliadka ilustrácií kníh pre deti. Hlavným organizátorom je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Ide o najvýznamnejšie podujatie výtvarného umenia a ilustrácie pre deti v celosvetovom kontexte. BIB sa koná každý nepárny rok na jeseň v Bratislave pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY) s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

29. ročník BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA (BIB 2023) sa uskutoční od 4. októbra do 3. decembra 2023.

Viac informácii o výzve a o tom ako sa prihlásiť nájdete na www.bibiana.sk.