Obchodné a finančné zručnosti v podnikaní kreatívca

Vzdelávanie
28. júna 2022

Seminár „Obchodné a finančné zručnosti v podnikaní kreatívca“ Vám zodpovie mnoho otázok: ako si môžete ako dizajnér dobre nastaviť biznis v kombinácii s výstupmi svojej tvorby (ako si dobre nastaviť ceny; ako počítať náklady, aby ste do nich  nezabudli zahrnúť všetko, čo treba; ako si urobiť realistický plán tržieb, ktorý aj naplníte; ako si upratať firemné financie aj vďaka možnostiam – kde a ako získavať ďalšie). Týmito ale aj ďalšími témami, ktoré sú kľúčové pre kreatívne profesie, Vás prevedie skúsená lektorka s praxou v oblasti podnikateľského mentoringu a optimalizácie biznisu kreatívnych podnikateľských subjektov.  Zoznámite sa nielen s teóriou ale najmä s príkladmi dobrej praxe. Účastníci podujatia budú mať možnosť si vytvoriť priamo na seminári aj vlastný obchodný model, z ktorého môžu vychádzať pri vlastnom podnikaní. Viac informácií nájdete v elektronickej pozvánke.

1. termín: 8. júna 2022 (od 13:00 – 16:00 hod.)

2. termín: 28. júna 2022 (od 13:00 – 16:00 hod.)

Podujatie je určené subjektom z oblasti kreatívneho priemyslu /SZČO, firmám, umelcom v slobodnom povolaní/, ktoré/í majú v zápise v ORSR alebo v ŽL uvedenú niektorú z nasledovných podnikateľských činností: reklama a marketing, IKT – programovanie, architektúra alebo dizajn. Seminára sa môže zúčastniť aj  zástupca neziskovej organizácie alebo OZ, pokiaľ subjekt vykazuje znaky podnikania /predáva za úhradu nejaké tovary alebo služby/. Rovnako sa podujatí môže zúčastniť aj nepodnikateľ, ktorého deleguje na podujatie podnikateľský subjekt, ktorý má registrované IČO.

Podujatie sa realizuje cez online platformu WEBEX a je bezplatné. Zaregistrovať na 2. termín sa môžete cez formulár na https://vytvor.me/podujatia. Registrácia je možná do 24.6.2022 alebo do naplnenia kapacít.

Podujatie je realizované Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Národným projektom podpora rozvoja kreatívneho priemyslu, partnerom SCD.

online

Skip to content