Nová typografia – moderný štýl pre modernú dobu

Prednáška
9. novembra 2023

18:00

Prednáška Kláry Prešnajderovej. Sprievodný program expozície Biblioman v Slovenskej národnej galérii. Krásna kniha a dizajn knihy zo zbierky Igora Gazdíka. Kurátorka Viera Kleinová

Nová typografia je účelná. Účelom každej typografie je informácia. Informácia sa musí prezentovať v najkratšej, najjednoduchšej, najdôraznejšej forme“, týmito vetami v roku 1925 uviedol Jan Tschichold manifest novej typografie.

Tu v desiatich bodoch charakterizoval štýl, ktorý svojho času priniesol revolúciu do úpravy tlačovín. Plagáty, časopisy či knižné obálky vytvorené podľa zásad novej typografie už na prvý pohľad vynikali svojou neprehliadnuteľnou červeno-bielo-čiernou farebnosťou, zvýrazňovaním dôležitých častí textu hrubými čiarami, šípkami alebo bodkami, efektnou diagonálou, ale aj častým využívaním fotografie. Hoci tento nový štýl od začiatku vyvolával kontroverzie, našiel si svojich zástancov aj na Slovensku. Najmä obálky časopisu Slovenská Grafia, ktoré počas krátkeho, avšak o to intenzívnejšieho typografického obdobia vytvoril Ľudovít Fulla, sú bravúrnymi príkladmi uplatňovania princípov novej typografie v praxi.

Klára Prešnajderová, PhD., pôsobí v Slovenskom centre dizajnu, kde sa venuje najmä výskumu Školy umeleckých remesiel v Bratislave (ŠUR). V rokoch 2017 – 2019 pracovala ako projektová asistentka v MAK – Museum für angewandte Kunst vo Viedni. V roku 2019 získala doktorát na Univerzite Komenského v Bratislave s prácou zameranou na medzinárodný kontext časopisov Slovenská Grafia a Nová Bratislava.

Vstupenky na prednášku.

Viac o expozícií Biblioman nájdete na www.sng.sk.

Slovenská národná galéra

Rázusovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava

Otváracie hodiny

Štvrtok 12:00 - 20:00, piatok - nedeľa 10:00 - 18:00

Vstupné

8 €

Skip to content