Národná cena za dizajn 2024 – komunikačný dizajn / prihlasovanie

Súťaž
1. apríla 2024 – 21. mája 2024

Národná cena za dizajn, ocenenie vyhlasované Ministerstvom kultúry SR a Slovenským centrom dizajnu, sa po minuloročnom úspešnom ročníku v oblasti produktového dizajnu vracia a po dvoch rokoch opäť ocení najlepší slovenský komunikačný dizajn.

Svoje diela, vytvorené v období od 01. 01. 2022 do 20. 05. 2024, môžete prihlásiť v nasledovných kategóriách – Kampaň, Identita, Knihy a publikácie, Digitál, Dizajn v pohybe, Priestor, Písmo, Obal a objekt, Plagát a vizuál, Nové horizonty, Študentský dizajn. Ich podrobnú špecifikáciu nájdete v Súťažných podmienkach.

Všetko o 21. ročníku NCD24 sa dozviete na www.scd.sk/ncd.

online