Michal Prytula: Urban Futures

Prednáška
2. júna 2022

„Inter- and transdisciplinary teaching and research as a key for solving complex problems“ – online prednáška v rámci programu pre pedagógov.

Prof. Michal Prytula je architekt a od roku 2014 pôsobí ako profesor pre výskum budov efektívne využívajúcich zdroje a prispôsobených klíme na Univerzite aplikovaných vied v Postupime na Katedre CITY I BUILDING I CULTURE a na Inštitúte pre budúcnosť miest. Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa zameriava na nové formy bývania, ako aj na energeticko-materiálové a priestorovo-plánovacie otázky v kontexte sociálno-ekologickej transformácie mestských systémov. Cieľom je pochopiť a udržateľne navrhovať mestský metabolizmus. Výskum zahŕňa otázky týkajúce sa energeticky účinných budov a obnoviteľných zdrojov energie, klimaticky prispôsobených budov a energetickej prestavby miest. To si vyžaduje holistický pohľad na stavebníctvo, stavebné technológie a infraštruktúrne systémy. Prof. Prytula je od roku 2016 vedúcim magisterského programu Urban Futures a od roku 2021 vedúcim Inštitútu aplikovaného výskumu (na FHP), ako aj členom Klimatickej rady hlavného mesta spolkovej krajiny Postupim.

Podujatím bude sprevádzať Mária Beňačková Rišková.

Prednášku bude v anglickom jazyku a môžete ju sledovať na yearofclimate.care/events 2. júna o 15:00.

online