Medzinárodná súťaž na jednotný informačný systém mesta Praha

Súťaž
6. septembra 2021 – 23. septembra 2021

ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) spolu s Czechdesign vyhlásili medzinárodnú súťaž na vytvorenie podoby jednotného informačného systému pre verejnú dopravu a priestranstvá českej metropoly. Cieľom súťaže je vybrať tím odborníkov, ktorí vytvoria nový chytrý systém mestskej navigácie vyhovujúcej potrebám občanov aj návštevníkov mesta Praha.

Na základe portfólia budú zvolení uchádzači v prvej fáze súťaže spracovávať komplexné zadanie k vytvoreniu celkového konceptu informačno-navigačného systému s praktickým znázornením typografie, farebnosti a funkčných princípov na rôznorodých 3D výstupoch. Postupujúci budú musieť v druhej fáze súťaže zapracovať komentáre poroty.

Dátum uzávierky prihlasovania: 23. 9. 2021, 6:00 ráno

Viac informácií sa dozviete na czechdesign.cz.

ROPID, regionální organizátor pražské integrované dopravy

Rytířská 406, 110 00 Staré Město, Česko

Otváracie hodiny