Epidermitektúra

Diskusia
25. mája 2023

14:00

Skúmanie estetického, ekologického a funkčného potenciálu biopatiny na architektonických povrchoch.

Len zriedkavo vnímame škvrny alebo fľaky na fasádach budov a väčšinou si ani nevšimneme ako postupne menia svoju farbu. Ak sa však pozrieme dostatočne pozorne, zistíme, že škvrny na fasádach budov sú v skutočnosti tenkou organickou vrstvou, nazývanou biopatina, ktorá sa prirodzene vytvára na všetkých architektonických povrchoch ako priamy výsledok interakcie povrchového materiálu s prostredím. Táto prednáška priblíži tenkú vrstvu mikroorganizmov na architektonických povrchoch – fenomén, ktorý nazývame epidermitektúra s cieľom adresovať ekologické výzvy, ktoré sú súčasťou jednej krízy a tou je kríza vnímania. Dlhodobé umiestňovanie človeka do centra všetkého diania je tendencia, ktorá vychádza zo západnej filozofie a modernistického hnutia no dramaticky ovplyvnila spôsob, akým vnímame a obývame svet. Zatiaľ čo mnohé nedávne diela v umení a architektúre súvisiace so zmenou klímy sa primárne zameriavajú na modifikáciu ekosystémov, epidermitektúra sa snaží nájsť riešenia priamo z prírody a našich interakcií s ňou.

Prednášajúci:
Adam Hudec
bádateľ, architekt a aktivista
Adam Hudec, absolvent Akadémie výtvarných umení vo Viedni a Fakulty architektúry VUT v Brne je v súčasnosti doktorandom na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Interdisciplinárny výskum zameriava na materiálové procesy v prostredí, pričom jeho medziodborové metodológie pôsobiace na pomedzí umenia, vedy a architektúry sa stali nástrojom na skúmanie neočakávaných a skrytých anomálií životného prostredia. Adamovým poslaním je artikulovať otázky súvisiace s environmentálnymi, sociálnymi, politickými a etickými problémami a zároveň posúvať úlohy a hranice disciplíny. Jeho projekty boli prezentované na rôznych medzinárodných výstavách vrátane Bi-City Biennale v Šen-čene (2019), Design Biennale BIO 26 v Ľubľane (2019) a Bienále architektúry v Benátkach (2022). Od 28. februára až do 30. apríla sa v brnianskej vile Tugendhat prezentoval s projektom Epidermitektúra.

Duha Samir
architekta a aktivistka
Duha Samir sa rôznymi spôsobmi venuje prelínaniu umenia, architektúry a výskumu. Absolvovala štúdium architektúry na Akadémií Výtvarných Umení vo Viedni. Medzi oblasti jej výskumu a záujmu patria formy krajiny, technológie, kritické priestorové a spoločenské postupy, metodológie urbanistického a dátového dohľadu v postantropoetickej ére. Je spoluzakladateľkou Dusts Inštitútu, výskumnej platforme vo Viedni. Ako koordinátorka pôsobila na projekte „#occupygezi architecture“ , ktorý bol vystavený na 2. istanbulskom bienále dizajnu, v Salt Istanbul, V&A Museum London, MAXXI Rome a ngbk Berlin. Tieto projekty sa stali súčasťou stálej zbierky The Art Institute of Chicago, Department of Architecture and Design.

Tomáš Tichomirov
spoluzakladateľ Dusts Inštitútu
Tomáš Tichomirov je historik, iniciátor a administrátor Dusts Inštitútu, interdisciplinárnej výskumnej platformy so sídlom vo Viedni. Dusts Inštitút navrhuje zamerať našu diskusiu na miesta, ktoré obývame, a na náš vzťah s inými formami života. Dlhodobým cieľom je rozvinúť dialóg o ekologických výzvach a premeniť ich na príležitosti, ktoré aktívne ovplyvnia náš život a život komunity. Od roku 2019 sú aktivity Dusts Inštitútu zastúpené pop-up intervenciami na verejných priestranstvách, workshopmi, perfomance a vzdelávacími stretnutiami, pričom sa využívajú kolektívne nástroje a zariadenia vyvinuté priamo v Dusts Inštitúte, vystavované na rôznych bienále a výstavách.

Podujatie sa koná v slovenskom aj anglickom jazyku a s podporou Rakúskeho kultúrneho fóra. Viac informácií nájdete na FB podujatí Rok pre klímu.

Slovenská komora architektov

Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava

Otváracie hodiny