Dve prednášky z Poľska – historické písmo pre nevidiacich a branding pre kultúru

Prednáška
31. októbra 2018

Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU vás pozýva do Galérie dizajnu Satelit na dve prednášky poľských dizajnérov Viktoriye Grabowskej a Filipa Zagórskeho. Akcia sa koná v spolupráci s Polish Design Week a Slovenským centrom dizajnu.

Nový život zabudnutého písma: dotyková abeceda vo vzdelávaní nevidiacich
Viktoriya Grabowska

Na začiatku výskumu bolo písmo Wilhelma Kleina. Navrhol ho pred viac než 200 rokmi pre ľudí, ktorí prišli o zrak alebo sú zrakovo postihnutí. Je postavené na reliéfe, neskôr ho nahradilo Braillovo slepecké písmo, keďže je efektívnejšie napríklad v rýchlosti čítania. Avšak, Kleinovo písmo je stále veľmi praktické pri vzdelávaní. Projekt Grabowskej si kladie za cieľ oživiť tento systém vytvorením digitálnych písiem a jeho testovanie podľa potrieb používateľov pri čítaní dotykom a pre potreby reprodukovacích techník.


Viktoriya Grabowska
je typografka, výskumíčka a vysokoškolská pedagogička. Narodila sa v krymskom Simferopole, momentálne žije a pracuje v poľskej Poznani. Veronika spolupracuje s viacerými typografickými štúdiami vrátane Cornel Windlin Studio, Lineto, Darden Studio, Studio Norm, Rosetta a Sorkin Type. Prednáša na poznaňskej Vysokej škole umení a na School of Form.

Branding pre kultúru: Ako pracovať a spolupracovať s inštitúciami.
Filip Zagórski (Type2)

Dizajn pre kultúru v kontexte Poľska. Racionalizmus vs. Romantizmus.
Grafický dizajn v Poľsku sa dá opísať paradoxmi: Východ/Západ, skostnatenosť a potreba voľnosti, systematický prístup a poľská búriaca sa duša, racionalizmus a romantizmus. Tento nával protichodných čŕt vytvára kreatívne napätie, v ktorom sa my (poľskí dizajnéri) neustále pokúšame zápasiť so všadeprítomným vizuálnym chaosom.

Type2 je varšavské dizajnérske štúdio založené Rafałom Benedekom a Filipom Zagórskim. Špecializujú sa na návrhy komplexných systémov vizuálnych identít. Type2 produkuje nápadité riešenia vychádzajúce z obsahu a vnášajú do nich typografickú citlivosť. O dizajne prednášali už v Číne, Indii a v Mexiku. Type2 momentálne učia na School of Form (Poznaň) a na SWPS University (Varšava). V roku 2018 Type2 založili (spolu s Renem Wawrzkiewiczom) Warsaw Design LAB – novú nezávislú školu vizuálnej komunikácie.

Polish Design WeekMinistry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00