Design & Innovation – Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe

Diskusia
15. januára 2019

Úvodné diskusné podujatie v rámci MAK FUTURE LAB

MAK FUTURE LAB začiatkom roka predstaví cezhraničný projekt „Design & Innovation“ zameraný na podporu slovensko-rakúskej výskumnej spolupráce medzi poprednými odbornými inštitúciami pre dizajn a úžitkové umenie z Bratislavy a Viedne, ktorý sa venuje najaktuálnejším stratégiám v oblasti dizajnu.

V novej koncepcii MAK DESIGN LABOR bude tento komplexný súbor tém spracovaný uplatnením holistického prístupu: historické zbierkové predmety a súčasné produkcie miestnych i medzinárodných dizajnérov nadviažu intenzívny dialóg a umožnia spoznávať potenciál a premeny dizajnu naprieč disciplínami a epochami.

Slovenské centrum dizajnu v rámci projektu zakladá výskumné a vývojové laboratórium, nové oddelenie, ku ktorého prvým úlohám bude patriť vybudovanie materiálovej knižnice a inovatívna multimediálna prezentácia zbierkových predmetov. Ako sprievodnú činnosť k projektu poskytuje Vysoká škola výtvarných umení a die Angewandte svojim študentom vzdelávanie s dôrazom na výskum. Nová akademická a umelecká generácia tak už od začiatku vedie dialóg s odborníkmi zapojenými do projektu.

O synergetickom a zároveň kriticky reflexívnom vzťahu dizajnu a inovácie budú na úvod projektu diskutovať:

Vlasta Kubušová, crafting plastics studio (Bratislava/Berlín)
Ruth Mateus-Berr, die Angewandte – University of Applied Arts Vienna, Institute of Arts and Society, Social Design
mischer’traxler studio (Viedeň), dizajnérske duo a kurátori VIENNA BIENNALE 2019
Mária Rišková, riaditeľka, Slovenské centrum dizajnu (Bratislava)

Moderuje: Christoph Thun-Hohenstein, generálny riaditeľ, MAK

Partneri projektu SCD – Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, MAK – Austrian Museum of Applied Arts / Contemporary Art, Viedeň, VŠVU – Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, die Angewandte – University of Applied Arts Vienna
Nová výskumná spolupráca je podporovaná v rámci programu EÚ INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Zdroj
Facebook.

MAK-SÄULENHALLE