Ako si dobre nastaviť obchodný model v kombinácii s kreatívnou činnosťou podnikania s využitím tzv. pamäťových máp

Vzdelávanie
8. novembra 2022

Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu, ktorý je realizovaný pod gesciou MH SR, si Vás dovoľuje pozvať v utorok 8. novembra 2022 /od 13,00 – 16,00 hod./na 3- hodinový bezplatný online seminár venovaný téme Ako si dobre nastaviť obchodný model v kombinácii s kreatívnou činnosťou podnikania s využitím tzv. pamäťových máp.“

Podujatie je určené subjektom – SZČO, firmám, umelcom v slobodnom povolaní/, ktoré/í majú v zápise v ORSR alebo v ŽL uvedenú niektorú z nasledovných podnikateľských činností: reklama a marketing, IKT – programovanie, architektúra alebo DIZAJN.  Postačí mať jednu z týchto činností v portfóliu.

Seminára sa môže zúčastniť aj  zástupca neziskovej organizácie alebo OZ, pokiaľ subjekt vykazuje znaky podnikania /predáva za úhradu nejaké tovary alebo služby/. Našich vzdelávacích podujatí sa môže zúčastniť aj nepodnikateľ, akurát v takomto prípade je potrebné, aby ho delegoval na podujatie podnikateľský subjekt, ktorý má registrované IČO a v registri /ŽR alebo ORSR napr. reklamu a marketing/ alebo podnikateľ, ktorý má štatút slobodného umelca s DIČ.

Na jedno IČO/firmu/živnosť/NO/štatút slobodného umelca sa môžu zúčastniť podujatia dve osoby. Kapacitne ide o maloformátové podujatia pre max. 10 – 15 osôb, aby mali účastníci a lektor na seba dostatok priestoru.

Pozor: Jeden subjekt s IČO alebo DIČ sa má možnosť prihlásiť iba na jedno podujatie.  

Obsah podujatia Vám odpovie na otázky:

  • ako možno skĺbiť kreativitu s ekonomickým pragmatizmom pri tvorbe dobrého obchodného modelu;
  • čo robiť pri hľadaní efektívnych riešení v rámci podnikateľských aktivít a rozvojových projektov inak – ako robiť veci lepšie, aby prinášali zisk;
  • ako maximalizovať pridanú hodnotu predávanej služby, tovaru alebo nového projektu;
  • ako si dobre nastaviť ceny za tovary alebo služby;
  • ako počítať náklady, aby ste do nich nezabudli zahrnúť všetko, čo treba;
  • ako si urobiť realistický plán tržieb, ktorý aj naplníte;
  • ako si upratať firemné financie aj vďaka možnostiam – kde a ako získavať ďalšie).

Uvedenými témami Vás prevedie skúsená lektorka s praxou v oblasti podnikateľského mentoringu a optimalizácie biznisu podnikateľských subjektov.  Zoznámite sa nielen s teóriou ale najmä s príkladmi dobrej praxe. Účastníci podujatia budú mať možnosť získať dôležité vstupy k vytvoreniu si efektívneho vlastného obchodného modelu, z ktorého môžu vychádzať pri podnikaní.

Registráciu na podujatia Vám odporúčame neodkladať, aby sa Vám „ušlo“ miesto a mohli ste pred seminárom podpísať záväznú žiadosť o účasť, ktorú Vám po zaregistrovaní zašle manažér pre podujatia na podpis e-mailom.

Zaregistrovať sa máte možnosť najneskôr do 4.11. na adrese: https://www.vytvor.me/podujatia .

V prípade, že sa budete chcieť na niečo ohľadom seminára spýtať, kontaktujte manažérku pre podujatia pani Soňu Juríkovú / +421  907 870 380, e-mail: sona.jurikova@siea.gov.sk .

Podujatie odporúča aj riaditeľ SCD Maroš Schmidt. Prečítajte si jeho vyjadrenie, po tom ako sa zúčastnil tohto seminára.

online