Výskumný a vývojový ústav drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu Bratislava

VVÚ DNP vznikol v období, keď sa v rôznych dôležitých priemyselných rezortoch bývalého Československa zriaďovali výskumné a vývojové pracoviská. Výskumný ústav sa venoval popri vývoji nábytkárskych technológií aj dizajnu nových nábytkových prvkov a sektorov. Ústav mal vlastné prototypové dielne a samostatný tím dizajnérov – návrhárov, ktorí pracovali na rôznych experimentálnych úlohách, alebo inováciách už vyrábaných produktov. V 80. rokoch sa venovali dizajnu nábytku a interiérov tri ateliéry pod vedením troch architektov – Jána Hutťana, Jozefa Korca a Antona Otta Grossa. Okrem nich pracovali v ateliéroch Jiří Petřivý, Magda Sepová a iní. Ich návrhy sa vymykali bežnej sériovej produkcii a získavali prestížne ocenenia (Vynikajúci výrobok roka značku CID – Czechoslovak Industrial Design).

V praxi sa realizovali a boli najúspešnejšie napr. kuchynský kút Pluto, alebo kuchynský sektor Multiform. Koncom 70. a začiatkom 80. rokov obohatili kolektív autorov Júlia Kunovská a Elena Materáková, obe absolventky FA SVŠT v Bratislave. Neskôr pribudli ďalší – Ľubica Fábri, Milan Hámoš, Peter Mesiarik. Popri tvorbe nábytkov pre konkrétne nábytkárske firmy tu bol stále priestor na experiment. Ten však bol závislý od dostupnosti technológií, materiálu, kovaní…. Vzniklo veľa prototypov priemyselného dizajnu nábytku s premyslenou koncepciou pre konkrétne cieľové skupiny, ale zväčša sa nedostali do sériovej výroby. Niektoré návrhy boli v sériovej výrobe predsa len úspešné napr. skrinkový nábytok Savoy (Štefan Čech), ktorý sa vyrábal v závode Nový domov v Sabinove. Po roku 1989 začala činnosť ústavu stagnovať a začiatkom deväťdesiatych rokov zanikol.

Fotografia: Expozícia VVÚ DNP na veľtrhu MVSZ Brno v roku 1995
Katarína Hubová

Skip to content