Peter Kramár

Zameranie
dizajnér

Peter Kramár sa narodil v roku 1954 v Bratislave. V rokoch 1970 – 1974 študoval kamenosochárstvo na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave pod vedením pedagógov Šichmana a Gavulu. Neskôr absolvoval kurz hodnotového inžinierstva a analýzy, ktoré ukončil skúškou a certifikátom. Po skončení školy pracoval v ZIPP Bratislava ako propagačný výtvarník a od roku 1977 v Tesle Bratislava ako samostatný odborný referent výtvarných výrobkov úseku technického rozvoja odboru vývoja konštrukcie. Zmysel pre detail a kompozíciu ho predurčovali pre prácu dizajnéra. Kresby a modely z Tesly Bratislava nezaprú výtvarnú kvalitu a v sériovej výrobe funkčnosť a dobrú ovládateľnosť. V roku 1978 prišla požiadavka na návrh lacného rádioprijímača. Napriek materiálovým a konštrukčným obmedzeniam je dodnes najlacnejší československý rádioprijímač Finále 2834 B, ktorý Kramár navrhol v roku 1979, ikonickým výrobkom.

V roku 1980 vznikol v Bratislave samostatný koncern pre spotrebnú elektroniku – Tesla Bratislava k.p. Vplyv Prahy na rozhodovanie o nových výrobkoch Tesla z oblasti spotrebnej elektroniky sa oslabil. Bratislava začala diktovať aj v dizajne. Vývoj nových výrobkov však v Tesle nebol nikdy bezproblémový. Napriek tomu sa Kramárovi podarilo navrhnúť a presadiť kompletnú Hi-Fi zostavu, ktorá mala na svoju dobu vynikajúce tvarové riešenie, moderné materiály a slušnú kvalitu. Išlo to však pomaly a postupne. Spolu s konštruktérmi Jánom Kopiarom a Ing. Rudolfom Kaliarikom vyrobili v roku 1979 prvý funkčný prototyp Hi-Fi prijímača P 820. V roku 1981 k tomu pridali Hi-Fi stereotuner ST 830 A a o rok neskôr Hi-Fi zosilňovač SZ 830 A. A tak v roku 1982 tak vznikla prvá československá Hi-Fi veža jednotného vzhľadu. Zaujímavé je, že pre podanie prihlášky si vybrali dátum 17. november 1983. Výrobky boli ako priemyselný vzor zaregistrované až o 2 roky neskôr a to pod číslom 15939.

Kramár sa venoval aj návrhom autorádií. Je autorom väčšiny autorádií, ktoré sa v Tesle vyrobili. Navrhol ucelenú modelovú radu, z ktorej väčšina návrhov sa do výroby reálne dostala. K autorádiám pripravil aj dizajn reproduktorov. Mnohé sme si mohli kúpiť v sadách s autorádiom alebo samostatne. Tesla Dominat je prvé gramorádio, kde sa vývoj realizoval opačne, ako bolo dovtedy zvykom. Nepridávala sa gramofónová časť na existujúce rádio, ale najprv vyvinuli skrinku pre gramofón a potom do nej vložili rádioprijímač navrhnutý na mieru. Celý prístroj je preto nízky a štýlový. Vďaka mnohým inováciám je napríklad otváranie presklenej gramofónovej časti pôžitkom. Špeciálny systém je dielom konštruktéra Reného Kratochvíla. Vývoj Dominanta prebiehal v spolupráci s talianskym partnerom Europhon, ktorý dodával nástroje pre výrobu umelohmotnej skrinky. Záujem spustiť výrobu Dominantu aj v Taliansku pod značkou Europhon však narazil na rok 1989 a neskorší pád Tesly Bratislava v roku 1991.

Po zániku Tesly Bratislava nastúpil v roku 1991 ako vývojový pracovník do firmy Progresson so sídlom v Dunajskej Strede. V Tesle Bratislava vytvoril množstvo realizovaných návrhov a prototypov. Známe sú jeho návrhy autorádií, kabelkových a stolných prijímačov, reproduktorov a Hi-Fi zostáv. V Progressone navrhol družicový prijímač, elektronickú aktívnu autoanténu a rôzne žiarivkové a halogénové svietidlá. Okrem toho realizoval aj grafické návrhy pre výrobky a propagáciu. Kramárove práce získali mnohé ocenenia, napríklad autorádio Tesla 2110 a Hi-fi zostava stereo magnetofón M 260A, stereo SZ 830 A, stereo tuner ST 830A a gramofón MC 600 Zlatú medailu na veľtrhu v Brne. Rovnako bolo v roku 1984 ocenené aj výnimočné gramorádio Tesla Dominant.

Maroš Schmidt

Skip to content