Peter Chudý

Zameranie
dizajnér

Svoj výtvarný talent rozvíjal na 3 ročnom štúdiu na Základnej umeleckej škole v Piešťanoch. Zmaturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Piešťanoch a v štúdiu pokračoval na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave. Na prelome rokov 1969 – 70 vyhral súťaž Technických novín so svojimi návrhmi nového automobilu na podvozku Škody 100. Od roku 1973 ilustroval časopis Elektrón. V rokoch 1984 – 1989 bol hlavným architektom mesta Piešťany. V rokoch 1991 – 2007 pracoval na projektoch v Bratislave, Viedni, Villachu, v oblasti Durnrohr pri Zwentensdorfe a v Badene.

Maroš Schmidt