Dizajn ako umenie estetiky a logiky, logiky a techniky. Najnovšia monografia o všestrannom dizajnérovi Milanovi Veselom

Minulý rok vyšla unikátna 440-stranová publikácia o jednom z našich najplodnejších autorov dvadsiateho storočia. Predstavuje takpovediac povinné čítanie každého nádejného grafika, architekta, dizajnéra i teoretika. Grafický dizajnér Milan Veselý (1939 – 2015) spolupracoval s väčšinou slovenských vydavateľstiev a zanechal po sebe nesmierne objemnú prácu z oblasti knižnej tvorby a typografie. Rovnako aktívny bol aj na poli plagátovej tvorby – vytvoril desiatky plagátov pre galérie, múzeá, divadlá (SND, Nová scéna v Bratislave, Divadlo na Korze – Astorka Korzo ’90 – vrátane loga tohto divadla). Ťažisko jeho práce však spočívalo predovšetkým vo výstavníctve, kde sa stal doslova priekopníkom progresívnych výstavníckych metód. Jeho posledným veľkým dielom je Pamätník holokaustu v Seredi. Ten po jeho smrti dokončuje dcéra Nina Veselá-Cohen, ktorá je aj hlavnou zostavovateľkou tejto monografie. Druhou editorkou je Mária Rišková. 

Príprava knihy trvala 3 roky. Usporiadať takto nesúrodý materiál bol pomerne ťažký oriešok. Texty sa štýlovo preklápajú od historiografických zoznamov Bohumíra Bachratého po emotívne vložky dcéry, manželky Zity Furkovej i dlhoročnej spolupracovníčky a divadelnej dramaturgičky Divadla Astorka Korzo ’90 Andrey Dömeovej. Svojimi spomienkami prispievajú aj spoluautori, architekti Viktória Cvengrošová a Virgil Droppa ako aj ďalší kolegovia. Pri monografii, ktorá mapuje a uzatvára život veľkého umelca, je táto emócia i rôznorodosť pohľadov v poriadku. Veľké dejiny umenia sa tiež tvoria za prítomnosti komplexných vplyvov rodiny, priateľov, možností, ducha doby.

Exteriérový pútač pre Medzinárodný chemický veľtrh Incheba v Bratislave, maketa, 1985.
Exteriérový pútač pre Medzinárodný chemický veľtrh Incheba v Bratislave, maketa, 1985.
Priestorový pútač pre Bienále ilustrácií Bratislava, maketa, 1971.
Priestorový pútač pre Bienále ilustrácií Bratislava, maketa, 1971.
Pútač pre Bienále ilustrácií Bratislava, maketa, 1997.
Pútač pre Bienále ilustrácií Bratislava, maketa, 1997.
Priestorový pútač pre Bienále ilustrácií Bratislava, maketa, 1989.
Priestorový pútač pre Bienále ilustrácií Bratislava, maketa, 1989.

Pracovitému a činorodému Milanovi Veselému sa za jeho 55-ročnú profesionálnu dráhu podarilo dostať naozaj k unikátnym zákazkám, ktoré by dnes už určite ani neboli možné. Jeho tvorba predstavuje jedinečnosť realizácií, remeselnej zručnosti, ako píše Nina Veselá-Cohen – pokrýva širokospektrálnym záberom od plochy až po priestor, kde techniky ako ručné zobrazovanie písma, kresba, maľba a realizácia 3D objektov pre výtvarno-priestorové riešenia neboli ešte nahradené počítačovou technológiou, a tým zvýraznil svoj talent a schopnosť umelca žiť a prežiť. 

Knihu sa rozhodne oplatí zaradiť do rodinnej knižnice – pre mladšiu generáciu je cennou inšpiráciou, pre strednú a staršiu poskytne nespočetne veľa spomienok. Na Bienále ilustrácií Bratislava, ulice a divadelné reklamné plochy, Veselého vplyv však siaha ďaleko za fyzické hranice Bratislavy – každý si isto s nostalgiou spomenie na jeho ikonické podanie verneoviek a ďalšie umelecké publikácie.

Unikátnou je Veselého výstavnícka tvorba. Toto nenápadné remeslo si zaslúži väčšiu pozornosť odbornej i širšej verejnosti, lebo sú to aj architekti a dizajnéri, ktorí pomáhajú umelcom – teda ich dielam – nájsť si cestu k divákom. Výstavnícky dizajn je nesmierne širokým odvetvím a tiež zručnosťou, presahuje od umenia, k vyslovene priemyselným expozíciám. Taká bola i tvorba Milana Veselého – od Bibiany po Inchebu až k Múzeu holokaustu. Výstavné projekty riešia odborníci z prostredia architektúry, priemyselného aj grafického dizajnu. Stálo by za to venovať výstavníctvu a jeho histórii na Slovensku i ďalšie knihy. Dobrá správa je, že táto publikácia môže slúžiť ako cenný základ a východiskový bod.

Cennou súčasťou tejto knihy (najmä pre odborníkov) je vôbec prvý súpis diela Milana Veselého, ktorý zahŕňa jeho práce z oblasti knižnej, filmovej a divadelnej plagátovej tvorby a výstavníctva, ktorý vznikol v spolupráci Bohumíra Bachratého a Slovenského centra dizajnu. Treba však upozorniť na to, že tento zoznam diel nie je definitívny, keďže Milan Veselý bol, podľa slov Ľubomíra Longauera „ medzi činorodými a zamestnanými slovenskými grafickými dizajnérmi …azda najzamestnanejší.“ 

Osemdesiate roky boli obdobím jedinečných príležitostí. Dnešná ulica a jej dizajn vyzerá úplne inak. Pred turbulentným obdobím zamorenia miest vizuálnym smogom bola vôľa zaoberať sa 3D pútačmi vo verejnom priestore v úplne inej mierke. Búrlivé deväťdesiate roky ešte priali podobným veľkorysým projektom, dnes si už však ťažko dokážeme predstaviť koncentrovať energiu a už i tak skromné rozpočty výstav umenia na konštrukcie atypických nadrozmerných uličných pútačov. Ďalšou technologickou zmenou nového storočia je aj dostupnosť grafických programov a materiálov prakticky komukoľvek, často aj bez potrebného výtvarného vzdelania. Ulica sa tak stala neslávnou vizitkou spoločnosti, ktorú zaujíma hlavne rýchly zisk a estetické nároky sa tak ocitajú až na chvoste priorít. Unikátny autor prežil tiež unikátnu dobu.

“Mal som šťastie, že som po celý život robil prácu, ktorá ma baví a nič by som v podstate nemenil.” spomína sám Milan Veselý s pokorou.

Prebal knihy Julesa Verna Cesta na mesiac, návrh. Vydavateľstvo Mladé letá, 1971.
Prebal knihy Julesa Verna Cesta na mesiac, návrh. Vydavateľstvo Mladé letá, 1971.
Profil ženskej hlavy, pieskovaný hliník, súkromný majetok, nedatované.
Profil ženskej hlavy, pieskovaný hliník, súkromný majetok, nedatované.

Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý

Zostavili: Nina Veselá-Cohen a Mária Rišková 
Autori textov: Bohumír Bachratý, Viktória Cvengrošová, Alena Čisáriková-Horváthová, Andrea Dömeová, Virgil Droppa, Zita Furková, Dušan Hanák, Ľubomír Longauer, Pavol Mešťan, Mária Rišková, Nina Veselá-Cohen
Vydalo: Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart, 2019
Počet strán: 440
ISBN: 978-80-556-3081-6
Grafická úprava: Nina Veselá-Cohen 
Tlač: Neografia, a. s., Martin

Dizajn ako umenie estetiky a logiky, logiky a techniky. Najnovšia monografia o všestrannom dizajnérovi Milanovi Veselom
Dizajn ako umenie estetiky a logiky, logiky a techniky. Najnovšia monografia o všestrannom dizajnérovi Milanovi Veselom

Viac k téme v publikáciách

Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý (N. Veselá-Cohen, M. Rišková). Foto: Adam Šakový

Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
69,00
Prejsť na publikácie
Skip to content