Krásna Jizba

Počiatky Krásnej jizby siahajú ešte do obdobia 1. ČSR. Vznikla ako predajňa predmetov bytovej kultúry pri nakladateľstve Družstevná práca v Prahe. K propagácii jej nových cieľov slúžila práve predajňa Krásnej jizby, ktorá vznikla v roku 1927. V roku 1929 sa umeleckým riaditeľom Družstevnej práce stal Ladislav Sutnar, člen Zväzu československého diela, čím sa vytvoril priestor pre intenzívnu vzájomnú spoluprácu. Ambície nového riaditeľa smerovali k presadeniu funkcionalistického názoru v štandardizovaných predmetoch úžitkového umenia. V novej povojnovej ére, po roku 1948, sa predajne Krásnej jizby začlenili pod Ústredie ľudovej umeleckej výroby.

Ešte dnes v pamäti mnohých rezonuje spomienka na predajňu Krásnej jizby, ktorá bola v Bratislave na Obchodnej ulici. Ponúkala produkty realizované z kvalitných prírodných materiálov, s precíznou remeselnou realizáciou, v limitovaných sériách. Tradícia sa tu prepájala s jednoduchým funkčným dizajnom. Kým na Slovensku sa spolupracovalo koordináciou medzi návrhárom a remeselníkom v teréne, v Čechách produkty vznikali najmä v centralizovaných ateliéroch.

Zuzana Šidlíková