Ilja Holešovský

Zameranie
dizajnér, keramikár

Sochár Ilja Holešovský študoval v rokoch 1958 – 1960 keramický odbor na Škole umeleckých remesiel v Brne a v rokoch 1960 – 1966 na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe u prof. Eckerta na oddelení keramiky a porcelánu. Bol členom Medzinárodnej akadémie keramiky (IAC). Od roku 1973 pôsobí na strednom Slovensku. Kľúčové miesto v tvorbe Ilju Holešovského má voľná keramická plastika, v ktorej je hlina prostredníkom pre realistické, no sčasti aj ironické stvárnenie predmetov každodenného života.

Hlina sa stala materiálom tiež pre jeho kresebno-maliarske vyjadrenie sakrálnych motívov, kde uplatňuje mnohovrstevné inovatívne postupy nanášania keramických pigmentov a kysličníkov, ktoré ústia do nenapodobiteľného autorského rukopisu. V jeho ateliérovej tvorbe si našla miesto aj utilitárna keramika. Tá je v zbierke Slovenského múzea dizajnu reprezentovaná sériou kameninových dóz s atypickým riešením vrchnáku, bielou súpravou kameninového stolovania s grafickým – vrypovaným farebným dekórom a sadou pohárov a šálok. V oblasti úžitkovej keramiky Ilja Holešovský pracuje prevažne s technikou rozmnožovania objektu prostredníctvom liatia keramickej hmoty do sadrových foriem. Významnú úlohu zohráva odtieň hliny a ďalšie možnosti farebného spracovania predmetu, ktoré Holešovský neustále variuje a rozvíja.

Simona Janišová

Skip to content