Chirana Stará Turá

Základy strojárskej výroby v Starej Turej položil v roku 1935 český priemyselník František Michera. Celkovo pôsobilo vo východnej Európe 5 závodov firmy Bratři Micherové (Bratislava, Stará Turá, Praha, Sofia, Bukurešť), ktoré sa primárne venovali výrobe vodomerov a postupne rozšírili svoju produkciu o zbrojársku výrobu a výrobu zdravotníckej techniky. Po 2. svetovej vojne boli všetkých Micherove závody v Československu znárodnené a celá výroba sa postupne koncentrovala do Starej Turej, kde v roku 1950 vznikol národný podnik Presná mechanika, skrátene Prema.

Od roku 1965 sa na výrobkoch objavuje názov CHIRANA, Stará Turá, ktorý súvisí s novou koncepciou podniku, ktorej predchádzalo zložité zlučovanie rôznych závodov. Vývoj horských sĺnk pokračuje ďalej a Jozef Havlík pracuje na novovm kompaktnom výrobku s na prvý pohľad záhadným názvom UVIR (Ultra Violet Infra Red). Tvarovo reagoval na aktuálnu geometrizáciu v dizajne, pričom zachoval princíp držadla, ktoré štylizoval do prísne pravouhlého tvaru. Koncom 70. rokov zmenil princíp otvárania z dvoch samostatných častí na jednoduché kĺbové otváranie, ktoré uplatnil na poslednom, výhradne oranžovom type Sirius.

Dnešná Chirana domáce horské slnká nevyrába, a tak nám neostáva nič iné, len vytiahnuť zo skrine niektorý zo spomínaných výrobkov. Ak je v dobrom stave, dokáže zohriať, vydezinfikovať izbu alebo opáliť pokožku. Načo chodiť k moru, keď je doma Sirius! Tak nech „dnes žiarivo nám horské slnko svieti, lúčami zahrieva mieru kvet!“

Maroš Schmidt