Andrej Haščák

Zameranie
grafický dizajnér

www.hascak.com

Štúdium
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, habilitácia v odbore Dizajn (2015)
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, doktorandské štúdium, umelecký odbor Dizajn (2009)
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra dizajnu, odbor Úžitkové umenie – priemyselný dizajn (2000)
Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor Propagačná grafika (1994)

Zamestnanie
Docent, TU v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu (od roku 2015)
Prodekan pre vzdelávanie na Fakulte umení, TU v Košiciach (2013 – 2017)
Vedúci ateliéru Vizuálna komunikácia, KD FU TU v Košiciach (od roku 2012)
Odb. asistent, TU v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu (2001 – 2014)
Freelancer pre grafický dizajn a priemyselný dizajn (2000 – 2003)

Ocenenia
UDA Annual International Design Competition 2018 – Signs, Symbols and Logos, druhá cena (2018)
13. ročník Trienále plagátu – Ekoplagát, Žilina, Slovensko, čestné uznanie Ministerstva životného prostredia SR (2014)
12. ročník Trienále plagátu – Ekoplagát, Žilina, Slovensko, druhá cena (2011)

Samostatné výstavy
Plakáty, Český Těšín, Česká republika (2019)
Vizuálne Štruktúry, Bratislava, Slovensko (2012)
Posters, Budapešť, Maďarsko (2012)
Dizajn – Náväznosti tvorby, Budapešť, Maďarsko (2005)
Usmernená pozornosť, Spišská Nová Ves, Slovensko (2004)

NCD diela

Mjestá - Damián Džubak

Mjestá – Damián Džubak

Damián Džubak
Andrej Haščák
Absurd

Absurd

Andrej Haščák
Moderný Šanghaj

Moderný Šanghaj

Andrej Haščák
Prejsť na diela