Viera Líčeníková-Škrabalová

Meno Viery Líčeníkovej-Škrabalovej (1925 – 2007) je dnes odbornej verejnosti známe najmä v súvislosti s Ústredím ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), kde pracovala od roku 1949 a v jeho archíve zanechala viac než tritisíc kresieb ľudových krojov a doplnkov. Jej tvorivá činnosť v oblasti textilu je však omnoho rozsiahlejšia. Ako profesionálna výtvarníčka a členka Zväzu slovenských výtvarných umelcov (ZSVU) sa od odevnej tvorby dostala k navrhovaniu rôznych úžitkových textílií, scénickej tvorbe pre film a divadlo, ilustrácii, závesným textilným „obrazom“, bola členkou odborných komisií a spolupracovala s viacerými časopismi.

Zuzana Šidlíková