2. polrok 2021 v Satelite: 8-bit, Ateliér sklo VŠVU a Líčeníková-Škrabalová & Bednárová

V druhom polroku tohto roku sa môžete v Galérii dizajnu Satelit tešiť na tri výstavy. Výkladová výstava 8-bit sa zameriava na prezentáciu multimédií a interaktívnych diel vytvorených na Slovensku v období 8-bitových počítačov, Ateliér sklo VŠVU 2010 – 2020 predstaví vývoj ateliéru za posledných 10 rokov, keď prevzal jeho vedenie doc. Mgr. art. Patrik Illo a Textil náš každodenný, Viera Líčeníková-Škrabalová & Michaela Bednárová predstaví dve osobnosti aktívne v oblasti textilného dizajnu. Viac o výstavách sa dozviete vo výstavnom pláne.