Rona, a. s.

Zakladateľom továrne v Lednických Rovniach bol Jozef Schreiber z viedenskej obchodníckej rodiny. Po menej úspešnom začiatku s výrobou tabuľového skla sa rozbehla v roku 1893 výroba dutého fúkaného skla a lisovaného skla. Sklo zdobené najmä gravírovaním, rytím, gilošovaním a pantografom si od roku 1986 (čo bolo európske prvenstvo) objednávali popredné európske hotely, ale aj zákazníci z USA. Na začiatku 20. storočia určovali podobu produkcie viedenskí návrhári. V 20. a 30. rokoch sa prejavil vplyv Jana Bártu, ktorý navrhoval dekory a dizajn, ale venoval veľkú pozornosť aj histórii sklárstva na Slovensku a svoje poznatky spísal v doteraz nevydanom rukopise.

V roku 1947 nastúpil do sklárne Karol Hološko (1912 – 1978), ktorý sa výrazne podieľal na rozvoji slovenského sklárskeho dizajnu. Pod jeho vplyvom sa produkcia nápojového skla vymanila z tradičného dekorativizmu a získala modernú podobu. Túto líniu jednoducho tvarovanej tenkostennej kalíškoviny s elegantnými tvarmi ďalej rozvíjal jeho mladší kolega Jaroslav Taraba. V roku 1972 prevzal po Hološkovi vedenie výtvarno-technického strediska a takmer do polovice 90. rokov určoval líniu rovnianskej produkcie skla.

Okrem dvoch vedúcich osobností, Karola Hološka a Jaroslava Tarabu, dostali krátkodobú príležitosť v 60. a 70 rokoch aj českí sklári Jindřich Rejnart a Dagmar Kudrová, ktorá v roku 1960 získala ocenenie na trienále v Miláne. Výraznejšiu stopu zanechali v sklárni v 90. rokoch mladí dizajnéri Ladislav Pagáč a Juraj Steinhübel. Navrhovali nápojové súpravy pre sériovú aj ručnú výrobu. Na pôde sklárne vznikli v 80. rokoch aj malé série unikátnych kolekcií pohárov a fliaš Askolda Žáčka.

Od roku 1998 pracuje pre Ronu Patrik Illo ako externý hlavný dizajnér a jeho tvorba zásadne ovplyvnila súčasný profil firmy. Dizajnérky Mária Račeková a Aleksandra Stencel sa venujú dekorovaniu a aj dizajnu skla pre strojovú aj ručnú výrobu.
Od svojho založenia prešla Rona zaujímavým a pestrým vývojom nielen z hľadiska dizajnu svojej produkcie, ale aj technického vybavenia výroby. Od 60. rokov, keď sa definitívne rozhodlo o jej zameraní na výrobu úžitkového nápojového a dekoratívneho skla, sa skláreň priebežne inovovala, výrazné rozšírenie zaznamenali najmä technológie strojovej výroby. V súčasnosti je špičkovým producentom skla vo svete vďaka modernej technológii a dobrému dizajnu.

Adriena Pekárová

Skip to content