Miloš Balgavý st.

Focus
ceramist

Miloš Balgavý starší v rokoch 1942 – 1944 študoval na Štátnej slovenskej odbornej keramickej škole v Modre s kachliarskym a tehliarskym oddelením, v rokoch 1946 – 1950 na Vyššej škole umeleckého priemyslu a v rokoch 1950 – 1954 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Jozefa Kostku, Rudolfa Pribiša a Fraňa Štefunka na oddelení sochárstva. Vyrastal v rurálnom prostredí s osobitou remeselnou tradíciou. Celoživotná láska k prírode a vysoká kvalita remeselnej práce prostredia, z ktorého pochádzal, výrazne ovplyvnili celé jeho dielo. Už počas štúdia na vysokej škole začal experimentovať s tvorbou úžitkovej keramiky. Keramické materiály sa stali hlavným vyjadrovacím prostriedkom pre jeho široký umelecký záber – cez veľké exteriérové i interiérové objekty, komorné plastiky až po dizajnérske série menších úžitkových výrobkov.

Ľudské, ale hlavne zvieracie figurálne motívy, v neskoršom období aj kvety sa v rôznych, niekedy čitateľnejších, inokedy viac abstraktných formách objavujú v Balgavého keramickej tvorbe nepretržite. Balgavého spôsob dizajnérskej tvorby sa v neskoršom období posunul k zjednodušujúcej tvarovej redukcii, ktorá umne zachováva esenciu svojej organickej inšpirácie. Túto tendenciu môžeme sledovať napríklad aj na prácach z bruselského obdobia. Priestor pre tvorbu našiel krátko po ukončení školy v Trnave, kde v jeho vlastnom ateliéri vznikli takmer všetky jeho diela. Len minimum prác bolo vyrábaných sériovo, v spolupráci s dielňami vo Vrútkach a v Martine. Využíval viaceré techniky spracovania hliny – ručné modelovanie, odlievanie hlineného kalu do sadrových foriem, točenie na hrnčiarskom kruhu a vzájomnú kombináciu týchto postupov.

Zo obsahovej stránky dielo Miloša Balgavého reflektuje tému prírody, ktorá sa zreteľne vinie celou jeho voľnou a dizajnérskou tvorbou. Jeho práce sa nachádzajú napr. v zbierkach Slovenskej národnej galérie Bratislava, Západoslovenského múzea Trnava, Záhorskej galérii Senica, Galérii Jána Koniarka v Trnave, GMAB Trenčín, Novohradskom múzeu a galérii Lučenec, v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Dielo Balgavého je mimoriadne aj tým, že obsahuje množstvo vývinových tvorivých etáp, z ktorých si každá zachováva vysokú kvalitu. Formálne inovatívne, premyslené a precízne remeselne vypracované práce Miloša Balgavého v kombinácii s živým obsahovým posolstvom majú výnimočné miesto v histórii slovenskej keramiky, dizajnu a sochárstva.

Simona Janišová
Fotografia: Magdaléna Balgavá

Diela v zbierkach múzea dizajnu

More works