Focus
ceramist

Juraj Marth študoval keramiku na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (1954 – 1958) a v Špeciálnom ateliéri keramiky a porcelánu profesora Otta Eckerta na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe (1959 – 1964). Po ukončení školy sa stala primárnou líniou jeho diela hlavne monumentálna sochárska tvorba určená do interiéru i exteriéru architektúry. Početné dizajnérske dielo však dokazuje, že ani úžitkovú keramiku neodstavil na druhú koľaj. Táto vetva jeho tvorby nebola diktovaná zadaním výrobcu, ani obmedzená technologickým vybavením fabriky.

Okrem kolekcie kuchynských dóz realizovaných v dielňach SFVU, všetka dizajnérska tvorba Juraja Martha prebiehala za stenami jeho vlastného bratislavského ateliéru. Medzi jeho práce patria aj diela realizované pre verejné priestory: reliéfna stena pre Dom odborov Bratislava (1980), reliéf pre kúpele Turčianske Teplice (1972), reliéf obkladu na budove Čsl. veľvyslanectva v Ulanbátare v Mongolsku (1983), už neexistujúca fontána v štátnom konzervatóriu v Košiciach (1972) a taktiež neexistujúca reliéfna stena na letisku M. R. Štefánika v Bratislave (1994). Úzko spolupracoval s fotografom Pavlom Janekom, spoločne vyvinuli autorskú technológiu vyvolávania a vypaľovania fotografii priamo na keramiku.

Simona Janišová
Fotografia: Pavel Janek