Focus
graphic artist

Jozef Vlček bol významný český grafik pôsobiaci na území Slovenska. Pochádzal z Červeného Kostelca a študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe. V dvadsiatych a tridsiatych rokoch pracoval ako litograf a hĺbkotlačový retušér v grafických závodoch Jozefa Doležala v Červenom Kostelci a potom v obchodnej tlačiarni Melantrich v Prahe. Vytvoril tam celý rad reklamných plagátov na vynikajúcej technickej úrovni pre mnohé významné firmy. Vďaka tomu si ho všimli aj v bratislavskej tlačiarni Slovenská Grafia a ponúkli mu tam pracovné miesto. Vlček túto ponuku prijal a v roku 1937 sa presťahoval do Bratislavy. V Slovenskej Grafii zastával obdobnú pozíciu retušéra a dohliadal na kvalitu finálnych výtlačkov. Stal sa majstrom techniky americkej retuše, ktorou vytváral najmä reklamné prospekty a poštové známky. Začiatkom roka 1942 sa presťahoval do Turčianskeho svätého Martina, kde pracoval v tlačiarni Neografia ako vedúci umeleckého ateliéru. Sám sa naďalej podieľal na tvorbe reklám a poštových známok z ich technickej stránky. Popri tom sa Jozef Vlček venoval aj ilustrácii, knižnej grafike a voľnej tvorbe. V Neografii, kde viedol aj mladých učňov, pracoval až do odchodu do dôchodku.

Zdroj: Ľubomír Longauer: Modernosť tradície (úžitková grafika na Slovensku po roku 1918), Slovart, Bratislava 2012.

Skip to content