Jozef Havlík

Focus
industrial designer

V Uherskom Hradišti študoval v rokoch 1952 – 1956 na Strednej umeleckopriemyselnej škole (SUPŠ) odbor užitá a dekoratívna maľba v architektúre a propagácii. Tu sa spoznal aj s priemyselným výtvarníkom Zdeňkom Kovářom (1917, Vsetín – 2004, Zlín), ktorý na SUŠP viedol ateliér tvarovania strojov a nástrojov. V roku 1959 Kovář založil a viedol detašovaný ateliér tvarovania strojov VŠUP v Gottwaldove. Havlík nastúpil do Premy Stará Turá hneď po maturite, v roku 1956. Okrem tvarových riešení prístrojov sa v podniku zaoberal aj úžitkovou grafikou a propagáciou. Okrem horských sĺnk navrhoval spolu s R. Vajdákom ožarovače Javorina II a Infraterpap (1973), viactokový mikrobežný dvojrozsahový vodomer VM 3-5 (1975), s R. Vajdákom a R. Šuterom dentálnu súpravu (1977), membránový plynomer G4 (1987), odsávač telesných tekutín a infražiarič. Za mnohé návrhy dostal významné ocenenia.

Maroš Schmidt

Skip to content