Ján Vikrut

Focus
industrial designer

Študoval na Vyššej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave (1943 – 1947). Stál pri zrode konštrukčného oddelenia zameraného na dizajn a neskôr aj samostatného dizajnérskeho oddelenia v Tesle Bratislava. V 60. rokoch pôsobil v Egypte ako expert pri zavádzaní výroby rozhlasových prijímačov v novovytvorenom elektrotechnickom podniku v Benhe, kde neskôr pomáhal vytvoriť aj konštrukčné a dizajnérske pracovisko.

V roku 1974 odchádza do Tesly Vráble (zosilňovače, reproduktory a iné reprodukčné prístroje pre hudobníkov), kde taktiež zakladá dizajnérske oddelenie. Navrhoval pre všetky podniky koncernu Tesla. Prostredníctvom svojej dizajnérskej práce sa podieľal na inovačných zmenách, ktorými prešla spotrebná elektronika na Slovensku za viac ako 50 rokov. Mnohé výrobky, ktoré navrhol, boli ocenené na špecializovaných výstavách, ako napríklad stolný stereofónny Hi-Fi prijímač Tesla 813A, ktorý získal Zlatý kahan (Ostrava, 1979) a Zlatú medailu na MVST v Brne.
Externe pracoval pre Chemiku Bratislava (návrhy cisterien na prenos tekutého plynu), Kovoplast Nitra (dizajn zváracích automatov) a ZŤS Nová Dubnica (návrh elektornického zariadenia na meniče a ovládače robotov). Držiteľ ocenenia Najlepší pracovník elektrotechnického priemyslu z roku 1984 a trinástich chránených priemyselných vzorov.

V roku 2009 nominovaný na Zvláštnu cenu ministra kultúry SR pre osobnosť za individálny prínos v oblasti dizajnu.

Maroš Schmidt
Foto: Peter Brenkus